loading animation

Socialt ansvar

Eyes4work värdesätter vårt arbete med hållbarhet högt. Att som organisation vara med och bidra till en minskad klimatpåverkan, vill vi aktivt arbeta med ekologisk, social och den ekonomiska hållbarhet.

Illustration of a flower

En inkluderande arbetsmarknad

Eyes4work vill främja tillhörighet och inkludering.

Vi arbetar för att minska utanförskap på arbetsmarknaden till att alla ska bli inkluderade. Genom att stödja utvecklingen för var och en i samhället som behöver det kan vi tillsammans ta steget mot din nya framtid. Vårt uppdrag är att ge alla människor oavsett bakgrund och behov en möjlighet som tar dig vidare till ditt nästa mål och din nya framtid.

Vi har fokus på jämställdhet i alla våra uppdrag. Genom att arbeta med jämställd matchning och arbeta för en jämställd rekrytering ser vi att eyes4work kan bidra till en minskad ojämlikhet.

Vi ser att arbetsmarknaden behöver mångfald och vara tillgänglig därför arbetar vi med en bred målgrupp och med flera olika branscher då vi menar att då kan vi bidra till en dynamisk matchning mot arbetsmarknadens behov.

Ledande i branschen

Eyes4works målsättning är att tillsammans med lokalt förankrad personal och samarbetspartners skapa effektiva kedjor där utbildning, matchning och rekrytering är delar i den process som leder individen framåt, mot ett nytt jobb eller vidare mot nästa mål.

Vårt samhällsengagemang finns överallt men vi arbetar för att göra skillnad lokalt där vi kan bidra till att påverka och skapa fredliga och inkluderande samhällen. Det gör vi bland annat genom att sponsra föreningslivet då vi ser hur det i positiv bemärkelse inkluderar och för samman människor, stora som små. Nyköpings ungdomshockey är ett av dessa bidragen. Att sponsra ungdomsidrotten kan vi på så vis påverka att fler unga kommer i rörelse och deras föräldrar blir också en del av gemenskapen.

Eyes4works arbetsmodell lyckas med matchningen mot arbete eller studier. Att arbeta systematiskt med matchning av våra deltagare uppnår vi inkluderande och en jämställd arbetsmarknad.

Hållbar arbetsmiljö

Eyes4work har ett viktigt mål, det är att vara en attraktiv Arbetsgivare. Vi arbetar för en hållbar arbetsmiljö för att vi ser våra medarbetare som företagets viktigaste resurs. Bolaget är värderingsstyrt och våra värderingar ska genomsyra vårt dagliga arbeta. Mellan varandra – kollegor och med våra kunder. På så vis får vi engagerade medarbetare Som dagligen gör allt för en jämställd och inkluderande arbetsmarknad.

Friskvård och minska stressen på arbetet är viktiga faktorer för en hållbar arbetsmiljö.
Att våra medarbetare har en bra balans mellan arbete och fritid är viktigt för oss.

Våra värdeord; Positiva, flexibla, Prestigelösa och att vi vågar skapar en arbetsmiljö där det är högt i tak och att alla i organisationen kan vara med att bidra och påverka företagets riktning.