loading animation

Hantering av persondata

Personuppgiftsansvarig

Eyes4work AB, med organisationsnummer 559164-0734 och postadress Bäckstensgatan 9, 431 49 Mölndal (här kallat Eyes4work) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas när Eyes4work marknadsför och utför tjänster samt vid övrig kontakt med Eyes4work. ​

Eyes4work kommer alltid följa gällande lagar om integritetsskydd och kommer inte lämna ut personuppgifter till tredje part utan föregående samtycke, om det inte specifikt anges i denna policy.

 

Tillämpning och ändring av integritetspolicyn

Den senast uppdaterade versionen av Eyes4work integritetspolicy finns alltid på vår webbplats. Policyn gäller vid var tid i den form och till det innehåll som är publicerat på webbplatsen.

Eyes4work förbehåller sig rätten att när som helst uppdatera denna integritetspolicy efter behov; exempelvis för att följa ändringar i lagar och förordningar.

 

Dina rättigheter

När vi behandlar personuppgifter om dig har du rätt att:

  • Få veta om vi behandlar personuppgifter om dig. Begära att vi rättar felaktiga uppgifter om dig.
  • Begära att vi raderar dina uppgifter om det inte finns rättsliga skäl att fortsätta behandlingen.
  • Begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter om det inte finns rättsliga skäl att fortsätta behandlingen.
  • Begära att få ett utdrag över de personuppgifter vi behandlar om dig.

Ta kontakt med oss om du vill utöva någon av dina rättigheter.

 

Personuppgifter som behandlas

Eyes4work kan komma att behandla följande personuppgifter:

  • Kontaktuppgifter såsom namn, e-postadress, fakturaadress och telefonnummer.
  • Identifikationsnummer, det vill säga personnummer eller organisationsnummer.
  • Beställningsinformation såsom uppdragsnummer, beställda tjänster, uppdragsdatum, pris och köphistorik.
  • Kundgenererade data såsom recensioner av kundupplevelsen hos Eyes4work, svar på enkäter och undersökningar, deltagande i event samt uppgifter lämnade i tävlingsbidrag eller vid andra marknadsföringsaktiviteter.

 

Kontaktuppgifter

Har du frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller vill utöva någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss på info@eyes4work.se. Ange gärna ”Behandling av personuppgifter” som ämne om du skickar e-post.