top of page
woman-with-tablet-and-mobile-phone-working-indoors-2021-09-02-04-03-57-utc.jpg

För Företag
Kostnadsfri matchning.

Personalen är företagets viktigaste resurs och därmed det viktigaste vi ska ta hand om. Att ha rätt på person på rätt plats är en nyckelfaktor till framgång. Att hitta rätt och att rekrytera tar både tid och kostar pengar.

Ditt behov, vårt jobb.

Erbjuder kostnadsfritt rekryteringsstöd.

Matchar rätt person med rätt jobb.

Skapar potential för ökad mångfald och inkludering.

Ordnar med praktikperiod innan anställning.

Anordnar rekryteringsträffar.

Bemanning.

freelancer-man-sitting-on-bench-next-by-window-leg-2021-09-02-11-46-34-utc.jpg
businesswomen-in-meeting-at-office-2021-08-29-00-16-36-utc.jpg

Varför Eyes4work?

Våra rekryteringsträffar och studiebesök på arbetsplatser är alltid mycket uppskattade av våra deltagare. Vi är genuint intresserade av människor och du skall känna trygghet med oss i med och motgång på väg mot ditt nästa steg. Vi på eyes4work arbetar som ett team där alla hjälper varandra vid behov. Du står hela tiden i centrum av vår matchning, lyckas du så lyckas vi!

bottom of page