top of page

Vi hjälper dig mot nästa jobb

Varje dag lämnar åtta deltagare våra matchningstjänster för att påbörja ett nytt jobb eller starta en utbildning. Med hjälp av vår lokalt förankrade personal och ambitiösa samarbetspartners, arbetar vi för att utbilda och matcha dig mot dina nya mål inom arbetsmarknaden eller utbildningen.

Våra kontor

Vi finns i över 100 kommuner, finns vi på din ort?

d50bb99c-8efb-45db-aeaf-d6e4503b515a.jpeg

Vi har allt du behöver & lite till.

Eyes4work startades 2018 med målsättningen att tillsammans med lokalt förankrad personal och samarbetspartners skapa effektiva kedjor där utbildning, matchning och rekrytering är delar i den process som leder individen framåt, mot ett nytt jobb eller vidare mot nästa mål.

  1    Besök Arbetsförmedlingen.se

Det är Arbetsförmedlingen som avgör om du har rätt till rusta och matcha samt vilken nivå av tjänsten du behöver.

  2   Välj Eyes4work som partner

På arbetsförmedlingen får du en lista på företag som arbetar med rusta och matcha. Vi hoppas då att det självklara valet ska vara Eyes4work.

  3   Vi bokar in ett datum

När du valt oss så bokar vi in ett datum. Tillsammans planerar vi för att hitta ett jobb eller utbildning som passar dig. Vi utgår från dina tidigare erfarenheter, förutsättningar och behov.

Vi hjälper dig framåt.

Vi är genuint intresserade av människor och du skall känna trygghet med oss i med och motgång på väg mot ditt nästa steg. Vi på eyes4work arbetar som ett team där alla hjälper varandra vid behov. Du står hela tiden i centrum av vår matchning, lyckas du så lyckas vi!

Matchningstjänster

Rusta och matcha är en resultatstyrd matchningstjänst som är upphandlad enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV). Det innebär att arbetssökande själva väljer vilken leverantör de vill ha.

thoughtful-businesswoman-with-coffee-mug-at-desk-i-2021-08-29-00-15-44-utc.jpg
VUX

För dig som vill studera vidare eller behöver komplettera betyg från grundskolan erbjuder vi utbildning i många olika ämnen.

senior-engineer-at-work-2021-09-24-02-55-37-utc.JPG
Bemanning & Rekrytering

Att anställa personal tar tid. Låt oss hjälpa dig med att ta fram personal som passar dina behov, så får du tid åt kärnverksamheten.

young-business-woman-working-from-home-2021-08-30-04-24-14-utc.jpg
Kontakt

Företag, arbetssökande eller samarbetspartner, vi hjälper dig gärna! 

bottom of page