top of page

Yrkessvenska
Språkutbildning för
ditt yrkesområde

Om du redan idag vet vad du vill jobba med men känner att språket är ett hinder kan du välja att gå på Yrkessvenska. Det är en utbildning för dig som är inskriven på Arbetsförmedlingen och känner att du har svaga kunskaper i svenska språket. På Eyes4work kan vi förbättra dina kunskaper i det svenska språket som behövs just för det yrke som du vill jobba inom. Vår yrkessvenska täcker de flesta branscher: industri, transport, vård, service och omsorg m fl.

  A   Yrkessvenska

Du studerar yrkessvenska mot ditt valda yrke i våra lokaler inför ett arbete, en praktikplats eller en arbetsmarknadsutbildning. Du kommer att lära dig många ord och uttryck som har med ditt yrke att göra. Du kommer att lära dig om det svenska arbetslivet, om hur man söker jobb, skriva CV och personligt brev.

  B   Yrkessvenska

Du studerar yrkessvenska samtidigt som du är på en praktikplats eller på en arbetsmarknads-utbildning. Din lärare i yrkessvenska kommer att vara på plats och stötta dig i ditt yrkesspråk.

Workshop

Kom igång

Om du är intresserad av detta program kan du fråga Arbetsförmedlingen om du är kvalificerad för utbildningen. Om du är nyfiken och vill veta mer om utbildningen och om vilka fler möjligheter det finns hos oss är du välkommen att kontakta oss direkt eller din närmaste Arbetsförmedlingen.

Kim Bengtsson 

Håkan Pihl 

072-404 01 45
hakan.pihl@eyes4work.se

bottom of page