top of page
two-students-16-17-by-railing-in-front-of-locker-2021-08-28-23-57-07-utc.jpg

Yrkes- och studieförberedande moduler
Utbildning och vägledning för att komma närmare arbete och studier

Du kommer bland annat att få information om arbetsmarknaden och olika yrken som intresserar dig särskilt. Information om studier och vilka utbildningsvägar som finns att ta för att komma närmare ett arbete, hur du söker till en viss utbildning samt vad det finns för antagningskrav.

bottom of page