rear-view-of-man-and-woman-going-up-stairs-at-stat-2021-08-29-00-01-51-utc.jpg

Kundval Rusta Och Matcha
En tjänst för dig som behöver hjälp med att hitta jobb eller utbildning

Arbetsförmedlingens tjänst Rusta och matcha – för dig som söker jobb eller utbildning!

På Eyes4work får du en egen handledare och ett personligt stöd anpassat efter dina behov. Tillsammans hittar vi din väg till ditt nästa jobb eller utbildning som leder till arbete.

Hos oss får du

Undersöka & formulera dina styrkor, förmågor & egenskaper

Kunskaper om arbetsmarknaden

Utformandet av CV, personligt brev & att träna på arbetsintervjuer

Hitta dolda jobben & ta kontakt med arbetsgivare

Studie & yrkesvägledning

Kortare utbildning

Språkstöd

Karriärvägledning

woman-with-tablet-and-mobile-phone-working-indoors-2021-09-02-04-03-57-utc.jpg
woman-with-tablet-and-mobile-phone-working-indoors-2021-09-02-04-03-57-utc.jpg

Så här hjälper vi dig!

Eyes4work - för dig som vill ta klivet mot ditt nästa steg- jobb eller utbildning!

 

Vi ger dig ett personligt stöd anpassat efter dina behov. Tillsammans hittar vi din väg till ditt nästa jobb eller utbildningen som leder till arbete.

Eyes4works handledare är har en bred kompetens och lokal förankring på din ort och kan därför på ett bättre sätt förbereda dig inför den lokala såväl som hela arbetsmarknaden.

 

Med vårt stora kontaktnät bland arbetsgivare kan vi hjälpa dig enklare och snabbare till ditt nästa jobb. Med våra kunniga studie och yrkesvägledare kan du sätta ihop en karriärplan och få stöd med att ta reda på vilka utbildningar som finns samt vilka som passar dig.

Våga ta steget mot din nya framtid

Eyes4work startades 2018 med målsättningen att tillsammans med lokalt förankrad personal och samarbetspartners skapa effektiva kedjor där utbildning, matchning och rekrytering är delar i den process som leder individen framåt, mot ett nytt jobb eller vidare mot nästa mål.

  1   Besök Arbetsförmedlingen.se

Det är Arbetsförmedlingen som avgör om du har rätt till rusta och matcha samt vilken nivå av tjänsten du behöver.

  2   Välj Eyes4work som partner

På arbetsförmedlingen får du en lista på företag som arbetar med rusta och matcha. Vi hoppas då att det självklara valet ska vara Eyes4work.

  3   Vi bokar in ett datum

När du valt oss så bokar vi in ett datum. Tillsammans planerar vi för att hitta ett jobb eller utbildning som passar dig. Vi utgår från dina tidigare erfarenheter, förutsättningar och behov.