top of page
professional-businessman-partner-person-success-te-2021-12-09-16-17-39-utc.jpg

Karriärvägledning 
Vi på Eyes4work hjälper dig att hitta vägen till ditt mål!

Karriärvägledning är ett program för dig som är osäker på vad du vill eller vad du kan arbeta med i framtiden och är inskriven på Arbetsförmedlingen. Du får stöd med att kunna göra ett väl genomtänkt val med att finna en utbildning eller ett arbete som ska vara hållbart för dig.

Hos oss får du

Karriärvägledningssamtal med studie- och yrkesvägledare

Handledare som vägleder och hjälper dig

Kunskap om olika branscher och yrken​

Lära dig hur arbetsmarknaden fungerar

Kunskap om stress och hälsa

​Gå på studiebesök på företag och skolor

Upprätta en Karriärplan/framtidsplanering

Stöd i att gå vidare med din karriärplanering

oversize-transportation-worker-2021-08-26-23-04-59-utc.jpg
portrait-of-man-holding-hammer-while-standing-in-w-2022-01-25-20-40-36-utc.jpg

Så här hjälper vi dig!

Vi börjar vårt gemensamma arbete med att du får träffa din handledare och din studie- och yrkesvägledare. Tillsammans med studie- och yrkesvägledare går ni igenom dina tidigare erfarenheter, kompetenser och intressen. Därefter gör ni upp en plan på vad du behöver för att finna en utbildning eller ett arbete som ska vara hållbart för dig.

Vi utgår ifrån dina förutsättningar och behov. Tillsammans med studie- och yrkesvägledaren och handledaren arbetar du på ett strukturerat sätt så att du kan fatta beslut om dina val inför framtiden. Är du intresserad av utbildning stödjer vi dig i kontakten med skolor och kommuner. När programmet är slut hos oss har du en karriärplan som tydligt visar hur du ska gå vidare för att nå ditt mål.

bottom of page