top of page
woman-in-red-coat-looking-through-train-window-2021-08-28-23-57-01-utc.jpg

Aktivitetsbaserade utredningsplatser
Vi på Eyes4work hjälper dig att hitta vägen till ditt mål!

Vi genomför på uppdrag av Arbetsförmedlingen tjänsten Aktivitetesbaserade utredningsplatser - AUP med målet att kartlägga deltagarens aktivitet utifrån frågeställning gjord av Arbetsförmedlingens specialist. Utredningens resultat bidrar till en samlad bedömning av deltagarens arbetsförutsättningar och stödbehov för att optimera deltagarens möjligheter i den fortsatta planeringen av matchning mot arbete eller andra insatser och program.

bottom of page